Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral er organisert som en underavdeling i foreningen Sjetne Bydelshus. 

Sjetne Frivilligsentral startet opp 1. oktober 2009.  I 2021 er vi involvert i nærmere 40 ulike aktivitetstilbud som bidrar til at nærmiljøet vårt oppleves som et bra sted å bo.

 Sjetne Frivilligsentral daglige aktiviteter ledes av en daglig leder Siri Kvande i 100% stilling. 

Ingunn Skjevelnes Carlin er ansatt som prosjektleder for Aktive sammen i Sjetne og Tillerbyen frivilligsentraler
Ingunn Skjevelnes Carlin
  • Vi er med i prosjektet fordi vi ønsker å skape gode og varige rutiner for å fange opp og aktivisere ungdom som av ulike årsaker faller utenfor fellesskapet. Vi ønsker også å være med på å legge til rette for slike gode rutiner som kan brukes i hele Trondheim kommune og frivillige organisasjoner her.

  • Arbeidsgruppa, holder på å etablere arbeidsgruppen og jobber med å informere og spørre disse. Avdelingsleder i UNG kultur Heimdal, Julie F. Ottesen har sagt ja til å være med.

  • Deltar i prosjektet sammen med Tillerbyen frivilligsentral.

Tillerbyen frivilligsentral
Tillerbyen Frivilligsentral startet opp 9. august 2021 som den 14. frivilligsentralen i Trondheim, og har flyttet inn i flotte, nyoppussede lokaler i gamle Breidablikk skole på Heimdal. Den er organisert som en underavdeling i foreningen Sjetne Bydelshus. Tillerbyen frivilligsentral ligger under samme daglig leder som Sjetne frivilligsentral, Siri Kvande. Frivillig leder på Tillerbyen blir Nina Iversen.Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler