Målsetning med Aktive sammen

Metoden Aktive Sammen har to formål:

  • å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere.
  • å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Om metoden Aktive Sammen

Litt om bakgrunn for arbeids metoden Aktive Sammen, bygd på ICF-modellen og orientering om metodens begreper, videre organisering  av samhandling med kommunen

Målgrupper

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å inspirere til et systematisk arbeid med å følge opp målgruppene.

Les mer om metodens 5 trinn i arbeid med  målgruppene her

Informasjon

Her kommer bla. kontaktinformasjon, filmer, presentasjoner, aktuell litteratur, verktøy og digetale løsninger

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler