Strinda Frivilligsentral

  • Strinda frivilligsentral. Medarbeider i prosjektet – Tina Sørli, miljøarbeider Strinda ung, daglig leder Anne Karin V. Nilsen
  • Eies som en av 3 frivillig sentraler av stiftelsen Voll gård
  •  Strinda frivilligsentral har jobbet med barn målgruppa til aktive sammen i mange år uten å ha brukt noe spesielt verktøy. Grunnen til at vi ønsker å være med i prosjektet er at vi ønsker å prøve ut modellen aktive sammen på ungdommer.
  • Forventninger- At modellen skal fungere så godt at Trondheim kommune ønsker å videreføre bruken av modellen.
  • Arbeidsgruppa- Vi har flere vi jobber med å informere og ønsker å ha med oss inn i gruppa. På plass i gruppa har vi Katrine Amble kulturenheten barn og unge Trondheim kommune.

Pizza hytta vår som er bygget på dugnad.

                        
Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler