Film

Kveldsmaten på Vennesla tunet er et tiltak som drives av tre frivillige ved Vennesla Frivilligsentral. Tiltaket er for beboerne i omsorgsboligen tilknyttet Vennesla tunet og blokken rundt. Tiltaket kom i gang ved bruk av metoden Aktive sammen, da en av kandidatene som var med i prosjektet ønsket at de kunne starte en felles kveldsmat for beboerne. Det er kontaktpersonen i hjemmesykepleien som har hjulpet til med rekruttering av deltagere.


Prosjekt Leve hele livet, Metode Aktive Sammen 

Film intervju med Ragnhild Bendiksen kommunalsjef seksjon for Helse og omsorg i Vennesla kommune. En arbeidsmetoden for samfunnskontrakter, hvor  hun deler sine erfaringer med bruk av denne metoden, samskaping satt i system.  Hun gir eksempler på hvordan kommune og frivilligheten, i samspill møter og løser samfunns utfordringene. 


Aktive Senior nettverk, en film som illustrerer den første gode samtalen i møte med seniorer.


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler