Kontakt informasjon

Norges frivilligsentraler er ansvarlige for å gi kurs og veiledning i bruk av metoden AktiveSammen. Vi har også syv pilot sentraler som har tilegnet seg kunnskap og erfaringer gjennom deltakelse i pilotprosjektet Aktive sammen Barn, unge og familier.


Tilbakemelding på faglig innhold og spørsmål om metoden:

Kari Bøhn, prosjekt koordinator Aktive Sammen

Mobil: 99248262

kari@norgesfrivilligsentraler.no

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler