Kontakt informasjon

Norges frivilligsentraler er ansvarlige for å gi kurs og veiledning i bruk av metoden AktiveSammen,.( I samarbeid med Pilot Frivilligsentralene, da de har tilegnet seg kunnskap og erfaringer gjennom deltakelse i pilotprosjektet Aktive sammen Barn, unge og familier )


Tilbakemelding på faglig innhold og spørsmål om metoden:

Jorunn Sagen Olsen, Prosjekt leder Leve hele livet

Mobil: 90877133

Jorunn@norgesfrivilligsentraler.no

Kari Bøhn, prosjekt koordinator Aktive Sammen

Mobil: 99248262

kari@norgesfrivilligsentraler.no

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler