Målsetninger

‹‹Når målet er å opprettholde sosialt nettverk med støtte fra kommunen og frivillige››

Metoden Aktive Sammen har to formål:

  • å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere.
  • å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Kommunen har et ansvar for å gi innbyggere som trenger det, varierte og tilpassede aktiviteter. Det er presisert i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-10 at kommunen er forpliktet til å samarbeide med brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Her presiseres det også at den enkelte skal ha innflytelse på utformingen av tiltak. Metoden Aktive Sammen tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, som forutsetning for å oppnå tilhørighet.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler