Samarbeidspartnere

Metoden Aktive Sammen har hatt flere samarbeidspartnere fra prosjektet som startet i Vennesla med seniorer som målgruppe

Bufdir.(Tilskudd til metodeutvikling i arbeid med fritidserklæringen)

Aktiv ung/NKBUF (metodeutvikling)

Senter for omsorgsforskning sør (følgeforskning i pilot prosjektet ‹‹ Aktive Sammen-barn, unge og familie››)

ALLEMED, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge(deltagelse i NDFU- nettverks samling)

Tidligere også samarbeidet med:
Vennesla kommune (Metodeutvikling og erfaringsdeling)

Pensjonistforbundet (senior ressursen)

Helsedirektoratet  (Tilskudd prosjektledelse i arbeid med Leve hele livet)Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler