Verktøy

Nyttige verktøy i arbed med oppbygging av metodens grunnmur og de fem trinn

Refleksjons spørsmål i arbeid med Grunnmur

Grunnmur trinn 0


Skjema til bruk i arbeidsmetoden ‹‹ Aktive Sammen ›› om dere ikke har den digetale løsning InVi for frivilligsentraler.

Kontaktskjema 

Logg skjema

Skjema for politiattest

Skjema for taushetsplikt

Skjema for godkjenning ved kjøring i private biler (kommer)

Skjema for samtykke  av foto og video til nettside/presentasjoner

Metodens prosedyrer ved bekymring (kommer)

Anbefalinger for å ivareta barns sikkerhet ( kommer)

Metodens sjekkliste for å ivareta deltager ( kommer)

Metodens sjekkliste for å ivareta frivillige (kommer)


Maler fra Vennesla Kommune 

Mandat for kontaktpersoner i Vennesla kommune

Mandat for kontaktpersoner i lag og forening

Flyt skjema for samarbeid

Årshjul for samlinger og forum


Arbeid med forum


Teori grunnlag til arbeid med forum

Fritidserklæring

Bufdir, Fritidserklæringen i samarbeid på tvers av kommunale tjenester.


Alle med

ALLEMED er et verktøy for inkludering av barn og unge i fritidsaktivitet https://www.allemed.no/ 

Taushetsplikt - Hvordan også ivareta den frivillige?

VerdighetsenteretVerdighetsenteret

Hvis du er besøksvenn for en eldre person, har du da rett på å få vite det hvis personen blir syk eller døende? Les hva juristen og etikeren sier.

Metodens verdier

Se og bli sett - Tillit - Deltagelse - Mestring

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler