Tidligere pilotsentraler

7 pilotseatraler som deltok i prosjektet Aktive Sammen i perioden august 2021 og frem til juni 2022 . Sentraler i samarbeid med kommuner, frivillig og frivillige organisasjoner har fått mulighet til å prøve ut arbeidsmetoden ‹‹Aktive sammen›› sine fem trinn i arbeidet med Fritidserklæringen med tilskudd fra Bufdir.

Presentasjon av de sju Frivilligsentralene:

Midtre Gauldal Frivilligsentral

Midtre Gauldal Frivilligsentral deltok med dagligleder Trude Heggdal som prosjektleder. Hun startet arbeidet med å gjøre prosjekt og Fritidserklæringen kjent for kommunen, startet arbeidet med en lokal barne skole, så betydningen av å få inn spørsmålet om fritidsaktivitet inn i elev samtalene med foresatte, slik at alle blir spurt. Frivilligsentalen har fått midler fra Bufdir til å arbeide med metoden måneder ut i 2023, se mer mgl.frivilligsentral.no


Sarpsborg Frivilligsentral

Sarpsborg Frivilligsentral deltok i prosjektet med Harald Nicolaisen som prosjektleder , arbeidet startet i en bydel hvor det er bosatt mange familier med lavinntekt utfordringer, fikk kontakt og arbeidet med direktør i oppvekst fikk kontakt med en skole hvor rekruttering av barn startet.Frivilligsentralen fikk tilskudd fra Bufdir til å fortsette ut året 2024, de  har ansatt ny prosjektleder i 70% stilling Susan Myrdahl Wehler, se mer sarpsborg.frivilligsentral.no

Sjetne Frivilligsentral

Strinda Frivilligsentral  deltok i pilotprosjktet sammen med Tillerbyen Frivilligsentral  som startet opp 9. august 2021 som den 14. frivilligsentralen i Trondheim.  Den er organisert som en underavdeling i foreningen Sjetne Bydelshus. Tillerbyen frivilligsentral ligger under samme daglig leder som Sjetne frivilligsentral, Siri Kvande. Frivillig leder på Tillerbyen blir Nina Iversen. Sentralene arbeider ikke aktivt videre med modellen Aktive Sammen etter avsluttet prosjekt periode, se mer sjetne.frivilligsentral.no eller tillerbyen.frivilligsentral.no

Strinda Frivilligsentral

 Strinda Frivilligsentral deltok i prosjektet med Tina Sørli som prosjektleder, de river engen gruppe aktivitet for unge mellom 13-18 år der arbeider Tina med de unge, kartlegger  og rekrutterer evt dem videre.Frivilligsentralene har søkt og fått videre midler til arbeidet med Aktive Sammen, se mer strinda.frivilligsentral.no

Svelvik Frivilligsentral

Svelvik Frivilligsentral deltok i prosjektet med Wiktor Bråthen som prosjektmedarbeider i 40% og daglig leder Heidi Smedsrud Hansen i 10% stilling .Wiktor arbeider i den lokale fritidsklubben og har god kjennskap til barn og unge i Svelvik. Sentralen har søkt Bufdir og fått videre midler til å fortsette arbeidet med modellen, se mer svelvik.frivilligsentral.no

Vang Frivilligsentral

Vang Frivilligsentral deltok i prosjektet med Inger Kongslien Tveit som prosjektleder. Inger fikk gjort prosjektet kjent og startet med å rekruttere barn og unge medi prosjektet, pga krigen i Ukraina kom det en del flyktninger i prosjektperioden til Vang og flere familier med barn kom med i prosjektet. Kommunen bevilget penger til videre arbeid med barn og unge, og det er ansatt en AlleMed- koordinator stilling til videre arbeid med målgruppen, se mer vang.frivilligsentral.no

Marnardal Frivilligsentral

Marnardal Frivilligsentral deltok i prosjektet med Britt Mjåland som prosjektleder og er også styreleder i frivilligsentral sitt  styre.De arbeidet med å få med lokale lage og foreninger og få til et samarbeid med lokal skole om rekruttere barn og unge inn i prosjektet. Sentralen skal ikke arbeide direkte med modellen, men skal bruke deler av den inn i andre pågående prosjektet som pågår,  se mer marnardal.frivilligsentral.no


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler