Opptak fra erfaringskonferanse i Ålesund

17 juni ble det holdt erfaringskonferanse for pilot prosjektet Aktive Sammen

Målsetning med Aktive sammen

‹‹Når målet er å opprettholde sosialt nettverk med støtte fra kommunen og frivillige››

Les mer om metodens målsetninger her

Målgrupper

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å inspirere til et systematisk arbeid med å følge opp målgruppene.

Les mer om metodens 5 trinn i arbeid med  målgruppene her

Om metoden Aktive Sammen

Litt om bakgrunn for arbeids metoden Aktive Sammen, bygd på ICF-modellen og orientering om metodens begreper, videre organisering  av samhandling med kommunen

Informasjon

Her kommer bla. kontaktinformasjon, filmer, presentasjoner, aktuell litteratur, verktøy og digetale løsninger

Presentasjon av pilotene

7 frivilligsentraler i samarbeid med kommuner, frivillig og frivillige organisasjoner har fått mulighet til å prøve ut arbeidsmetoden ‹‹Aktive sammen›› sine fem trinn i arbeidet med Fritidserklæringen med tilskudd fra Bufdir. Vi gjør oppmerksom på at all data ikke er på plass ennå, Frivilligsentralene og prosjektledere holder på med prosjekt arbeidet.

Erfaring

Her vil du kunne lese om erfaringer til pilotene i møte med målgruppen. 

Issa drømte om å få venner han kunne være i aktivitet med ute i naturen.

Les mer

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Samarbeidspartnere

Aktiv ung/NKBUF (Nettside og metodeutvikling)


Vennesla kommune (Metodeutvikling og erfaringsdeling)

Pensjonistforbundet (senior ressursen)

Bufdir.(Tilskudd til metodeutvikling i arbeid med fritidserklæringen)

Helsedirektoratet  (Tilskudd prosjektledelse i arbeid med Leve hele livet)

Frivillighet Norge (Rekruterings kampanje og Frivillig.no)

Frivillig Rogaland (Aktive sammen i arbeid med Aldersvennlig samfunn)

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler